Marfranc, l’Ecole Normale des Instituteurs de Marfranc (ENIM)

Marfranc is een kleine gemeente (4.000 inwoners) in het Westen van Haïti (Département Grand’Anse). De plaatselijke bevolking leeft hoofdzakelijk van fruitteelt en de kweek van varkens en runderen.

In 1963 werd door de Haïtaanse overheid de gemengde normaalschool ENIM opgericht, in 1986 werd het bestuur van de school toevertrouwd aan FdM.

In 2014 werd deze overeenkomst bekrachtigd voor de volgende dertig jaar.

Deze normaalschool bekleedt een belangrijke rol in het vormingsprogramma van het uiterst westelijke departement van het land. Het pedagogische onderwijs én de algemene vorming die ze aan haar studenten biedt, zijn allebei van hoge kwaliteit. Het belang van een goed uitgerust internaat waar de studenten uit het gehele gebied zich rustig kunnen ontplooien, spreekt dan ook voor zich. De school telt ongeveer 500 studenten.

Het complex bevindt zich op het historische terrein van Fort Marfranc, gebouwd na de Haïtiaanse Revolutie (1804) als verdedigingsvesting tegen de eventuele terugkeer van de Fransen. De campus zelf ligt verspreid op de verschillende niveaus van een helling die grenst aan de rivier La Grande Anse.

De site is verspreid over drie niveaus:

  • niveau 1 - de leslokalen
  • niveau 2 - de administratieve gebouwen, het verblijf van de directie, de keukens en refters, de slaapvertrekken voor de mannelijke studenten en het verblijf van de professoren,
  • niveau 3 - de slaapvertrekken van de vrouwelijke studenten.

In 2014-15 financierde Fidema de constructie van een waterput en werden noodzakelijke, maar beperkte renovatiewerken in het centrale huis uitgevoerd.

Op 4 oktober 2016 werd de campus erg geteisterd door de orkaan Matthew: de gebouwen werden stuk voor stuk zwaar beschadigd en de reeds aanwezige voorzieningen voor zonne-energie werden totaal vernietigd.

Enkele hoogst noodzakelijke herstellingswerken (dak van de school) werden onmiddellijk uitgevoerd zodat het onderwijs kon hervat worden.

In januari 2018 werd in samenwerking met de lokale verantwoordelijken een algemene inventaris en daarbij horend een meerjarenplan ontwikkeld om de campus systematisch te vernieuwen.

Als voorbereiding wordt een grootse ‘opruim actie’ van de hele site georganiseerd.

Doel van de actie is de betrokkenheid te stimuleren van de studenten, ouders en lokale sympathisanten: er wordt een gezamenlijke opruim actie gepland, gevolgd door de aanleg van kleinschalige groente- en fruittuinen over het geheel van het terrein. De vruchtbaarheid van de grond verzekert een snelle en rijke oogst waar alle deelnemers die er enige verantwoordelijkheid voor opnemen, er dan ook effectief zullen kunnen van genieten.

Gerelateerde projecten

© 2020 Fidema vzw — BE 0832.026.804