l’Ecole Normale d’Instituteurs de Vaudreuil (ENIV)

Vaudreuil ligt op een zevental kilometer van Cap-Haïtien, de departementale hoofdstad en het centrum van de sociaal-economische ontwikkeling. Vaudreuil zelf telt ongeveer 38.000 inwoners.

ENIV bekleedt een sleutelpositie in de ontwikkeling van het Haïtiaanse onderwijs in het Noorden van het land. De school werd opgericht in 1952 en wordt sinds 1979 beheerd door Filles de Marie-Paridaens (overeenkomst voor dertig jaar, hernieuwd in 2014).

ENIV is één van de drie instituten voor Hoger Pedagogisch onderwijs van het netwerk FdM (naast l’Ecole Normale d’Instituteurs de Marfranc en CFEF in Port-au-Prince).

Omwille van de kwaliteit van haar werking, werd ENIV door de Haïtiaanse overheid belast met de organisatie van de jaarlijkse centrale examens.

ENIV is op een ruime campus gevestigd. Verschillende gebouwen vertonen reeds lange tijd ernstige gebreken en moeten dringend hersteld worden. Het internaat kan zelfs niet meer opengesteld worden. Hierdoor wordt de werking en de groei van de school fundamenteel gehinderd en dit binnen een sterk evoluerende omgeving waarin ze haar rol optimaal zou moeten kunnen opnemen.

Een goed uitgerust internaat kan het studentenaantal verdubbelen ….

Bovendien heeft de school dringend nood aan de inrichting van hedendaagse faciliteiten, op alle domeinen (zonne-energie, informatica, sportinfrastructuur, keukens ….).

De vernieuwing van de campus wordt stapsgewijs gerealiseerd:
In 2015-16 werd een grondige restauratie van het centrale gebouw gerealiseerd.

De volledige ontwikkeling van de campus vereist een meerjarenplan en behelst volgende fasen:

  • de volledige restauratie van het internaat
  • hedendaagse herinrichting van de keuken en refter voor de studenten
  • de ontwikkeling van de zelfstandige energievoorziening
  • de ontwikkeling van hedendaagse pedagogische functies
    (informatica, bibliotheek, sportinfrastructuur…).

Gerelateerde projecten

© 2020 Fidema vzw — BE 0832.026.804