L’Ecole Christ Roi, Port-au-Prince, Trou Sable

Trou Sable is één van de achtergestelde wijken van Port-au-Prince.
Sinds 1957 behoort de school tot het netwerk FdM. Ze biedt aan bijna 1.000 leerlingen, lager en middelbaar onderwijs aan. Daarbij herbergt de overbevolkte Kindergarten ruim 200 kleuters, in een wankel gebouw aangekocht na de aardbeving. Ruimte voor een speelplein is er helemaal niet.

De oorspronkelijke gebouwen werden quasi volledig vernield door de aardbeving. Eén gedeelte werd heropgebouwd (ongeveer één derde van het totaal), maar is nog niet volledig afgewerkt (vloerbekleding edgl ontbreekt nog).

De bibliotheek werd vernield en moet volledig opnieuw ingericht worden.

De andere helft van de klassen en de refter zijn nog in hangars ondergebracht. De barakken waarin de keuken zou moeten functioneren zijn in een zodanige erbarmelijke toestand dat het onmogelijk is om de (noodzakelijke) warme maaltijden te bereiden.

De aanwezige waterput is onbruikbaar en moet dus gesaneerd worden; ook de voorziening van elektriciteit is onvoldoende.

Een totaal plan voor de hele site dringt zich op, waarbij de inplanting van de noodzakelijke ruimtes (klassen, Kindergarten, refters, keuken, speelplaats) in acht genomen worden.

Gerelateerde projecten

© 2020 Fidema vzw — BE 0832.026.804