Le Centre Ménager de la Rue 2

Sedert ruim 40 jaar richt l’Ecole du Sacré Coeur bovendien het zogenaamde
‘Centre Ménager de la Rue 2’ in.

Het centrum biedt meisjes, naast de klassieke weg van het secundaire onderwijs, de kans om praktische vaardigheden en kennis op te doen die hen toegang geeft tot beroepswereld: snit en naad, huishoudelijke technieken, koken, banketbakken, kinder- en schoonheidsverzorging…

Doel van het project “Rue 2” is de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen die beantwoorden aan de eisen van de snel groeiende arbeidsmarkt. De school organiseert ook begeleiding bij het zoeken naar tewerkstelling in de industrie, de horeca en wil via tijdelijke werkgelegenheidsprojecten de aansluiting bevorderen op de activiteiten in het nabijgelegen Parc Industriel de Caracol, horeca, informatica …

Zodoende vormt dit project een essentiële schakel, direct, in de armoedebestrijding (op het vlak van de individuele jongeren) en indirect, in de bevordering van de economische ontwikkeling van de regio.

Doel van het project is om op die manier jaarlijks 75 tot 100 jongeren te bereiken.

In 2018 starten wij een volgende fase van het project “Rue 2”:

deze fase bevat drie speerpunten

  • het vervolg van de uitbreiding en verbetering van het didactisch materiaal
  • een volledige herziening en verbetering van de opleiding, met daaraan gekoppeld
    de bijscholing van het pedagogisch personeel indien nodig,
  • de installatie van voldoende energievoorzieningen (zonne-energie).

Het project voorziet bovendien een brede sociale aanpak, met betrokkenheid van de ouders, lokale verantwoordelijken, promotiecampagnes in de sociale media edgl.

Dit project zal blijvend onze inzet vragen voor vernieuwing en optimalisatie.

Ook in andere vestigingen worden gelijkaardige initiatieven gepland om voor de leerlingen de toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren.

Gerelateerde projecten

© 2021 Fidema vzw — BE 0832.026.804