Duurzame energie

In samenwerking met RYTRON cvba ontwikkelt Fidema een programma voor de stapsgewijze realisatie van duurzame energie in alle vestigingen van het netwerk. In elke fase worden de lokale verantwoordelijken en uitvoerders intens begeleid en opgevolgd.

Fase 1: voorstudie van de noden ter plaatse

Fase 2: Pilootproject (en)

 • technische planning
 • financiële raming en organisatie van
  aankoop van de materialen
 • opleiding en begeleiding (analyse en opmaak project)
  van de lokale verantwoordelijkenpartners
 • begeleiding van de realisatie
 • opvolging van de werking van de installatie

Fase 3 : stapsgewijze uitbreiding naar andere vestigingen

Aansluitend bij de actuele noden worden in 2019 volgende twee projecten ontwikkeld:

 • CIM, Port-au-Prince, elektrificatie van de school
 • Plaisance, Centre Medical Populorum Progressio, elektrificatie van het dispensarium

De projecten worden gevoerd in samenwerking met de lokale krachten, onder toezicht van de lokale supervisor en met begeleiding door Rytron.

© 2020 Fidema vzw — BE 0832.026.804