Collège du Coeur Immaculé de Marie (CIM), Port-au-Prince

CIM, nu in het centrum van Port-au-Prince, werd opgericht in 1961 in de voorstad Pétionville en speelt sindsdien een uiterst belangrijke rol in het lager en middelbaar onderwijs van de hoofdstad Port-au-Prince. De school groeide uit tot een volwaardig instituut met een kleuter-, lagere en middelbare afdeling.

CIM biedt onderwijs aan een gemengd publiek, zowel uit de burgerlijke middenklasse als uit de minder bedeelde bevolking, niet zelden afkomstig uit de provincies. In de ‘cantine’ van de school wordt voor deze laatste leerlingen dagelijks een warme maaltijd voorzien.

Door de aardbeving van 2010 werd de school echter volledig vernield. Gelukkig vond de aardbeving plaats vlak na schooltijd en vielen in de school zelf geen dodelijke slachtoffers. In de algemene verwarring was het echter moeilijk vast te stellen hoeveel leerlingen er uiteindelijk vermist bleven.

Terwijl de leerlingen onderwijs kregen in voorlopige barakken van Unicef, werd de school volledig heropgebouwd door Fidema volledig. Het leerlingenaantal klom terug op en groeide in het schooljaar 2016-2017 terug uit tot meer dan 1.200 leerlingen.

Het heropbouw-project verliep niet gemakkelijk, om diverse redenen.

Maar in september 2017 vond dan eindelijk, onder algemene belangstelling de plechtige inauguratie van de nieuwe gebouwen plaats:

  • 24 klassen voor de leerlingen en
  • de bijhorende administratieve, logistieke en sanitaire eenheden.
  • In 2019 wordt de elektrificatie door middel van zonnepanelen afgewerkt, zodat de school volledig over eigen energievoorziening beschikt.

Deze werken gebeuren in samenwerking met Rytron. [link website]

De inrichting van een twee informaticalokalen, de herinrichting van de bibliotheek staan nog op het programma.

Gerelateerde projecten

© 2020 Fidema vzw — BE 0832.026.804